Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014

No Provinsi Dapil Partai Urutan Nama LP Foto  
1 Kab. Banjar 4 Partai Nasdem 0 Akhmad Rozamie Syahru Alam foto Akhmad Rozamie Syahru Alam
2 Kab. Banjar 4 Partai Nasdem 0 Nurul Hikmah foto Nurul Hikmah
3 Kab. Banjar 4 Partai Nasdem 0 Sukadi foto Sukadi
4 Kab. Banjar 4 Partai Nasdem 0 Erni Irnawati foto Erni Irnawati
5 Kab. Banjar 4 Partai Nasdem 0 Syahrul Raji foto Syahrul Raji
6 Kab. Banjar 4 Partai Nasdem 0 Abdullah foto Abdullah
7 Kab. Banjar 4 Partai Nasdem 0 Ngatwiyani foto Ngatwiyani
8 Kab. Banjar 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Ahmad Baharun foto Ahmad Baharun
9 Kab. Banjar 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Arbani foto Arbani
10 Kab. Banjar 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 M. Jazuli foto M. Jazuli
11 Kab. Banjar 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Ahmad Muhammad foto Ahmad Muhammad
12 Kab. Banjar 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Elliyah foto Elliyah
13 Kab. Banjar 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Salabiah foto Salabiah
14 Kab. Banjar 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Heriyani foto Heriyani
15 Kab. Banjar 4 Partai Keadilan Sejahtera 0 Agus Suprapto foto Agus Suprapto
16 Kab. Banjar 4 Partai Keadilan Sejahtera 0 Emelda Sari foto Emelda Sari
17 Kab. Banjar 4 Partai Keadilan Sejahtera 0 Agus Santoso foto Agus Santoso
18 Kab. Banjar 4 Partai Keadilan Sejahtera 0 Fatimatuz Zahro foto Fatimatuz Zahro
19 Kab. Banjar 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Muhammad Khairi foto Muhammad Khairi
20 Kab. Banjar 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Jimin Budianto foto Jimin Budianto
21 Kab. Banjar 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Istiqomatunnisa foto Istiqomatunnisa
22 Kab. Banjar 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Jamilah foto Jamilah
23 Kab. Banjar 4 Partai Golongan Karya 0 Rusli foto Rusli
24 Kab. Banjar 4 Partai Golongan Karya 0 Maslehah foto Maslehah
25 Kab. Banjar 4 Partai Golongan Karya 0 Isriansyah foto Isriansyah
26 Kab. Banjar 4 Partai Golongan Karya 0 Lilik Rahayu foto Lilik Rahayu
27 Kab. Banjar 4 Partai Golongan Karya 0 Muhdadi foto Muhdadi
28 Kab. Banjar 4 Partai Golongan Karya 0 Ahmad foto Ahmad
29 Kab. Banjar 4 Partai Golongan Karya 0 Norlina foto Norlina
30 Kab. Banjar 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Syarkawi foto Syarkawi
31 Kab. Banjar 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Akhmad Basuki foto Akhmad Basuki
32 Kab. Banjar 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Zainuddin Salim foto Zainuddin Salim
33 Kab. Banjar 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Jahirmadi foto Jahirmadi
34 Kab. Banjar 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Akromah foto Akromah
35 Kab. Banjar 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Olpa Ridawati foto Olpa Ridawati
36 Kab. Banjar 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Leli Fitriana Siregar foto Leli Fitriana Siregar
37 Kab. Banjar 4 Partai Demokrat 0 Suhaili foto Suhaili
38 Kab. Banjar 4 Partai Demokrat 0 Minarti foto Minarti
39 Kab. Banjar 4 Partai Demokrat 0 Taupik Rahman foto Taupik Rahman
40 Kab. Banjar 4 Partai Demokrat 0 Nuruddin foto Nuruddin
41 Kab. Banjar 4 Partai Demokrat 0 Rudiansyah foto Rudiansyah
42 Kab. Banjar 4 Partai Demokrat 0 Novita Eva Dewi foto Novita Eva Dewi
43 Kab. Banjar 4 Partai Amanat Nasional 0 Akhmad Dina foto Akhmad Dina
44 Kab. Banjar 4 Partai Amanat Nasional 0 Kariyono foto Kariyono
45 Kab. Banjar 4 Partai Amanat Nasional 0 Aminah foto Aminah
46 Kab. Banjar 4 Partai Amanat Nasional 0 Sartinah foto Sartinah
47 Kab. Banjar 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Norhasanah foto Norhasanah
48 Kab. Banjar 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Nasrullah foto Nasrullah
49 Kab. Banjar 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Siti Miskiah foto Siti Miskiah
50 Kab. Banjar 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Ainun Jariah Mandasari foto Ainun Jariah Mandasari
51 Kab. Banjar 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Saidi Mansyur foto Saidi Mansyur
52 Kab. Banjar 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Aliansyah foto Aliansyah
53 Kab. Banjar 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Darmani foto Darmani
54 Kab. Banjar 4 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Aswadi foto Aswadi
55 Kab. Banjar 4 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Noor Efansyah foto Noor Efansyah
56 Kab. Banjar 4 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Normiliah foto Normiliah
57 Kab. Banjar 4 Partai Bulan Bintang 0 Gafuri Rahman foto Gafuri Rahman
58 Kab. Banjar 4 Partai Bulan Bintang 0 Siti Mariatun foto Siti Mariatun
59 Kab. Banjar 4 Partai Bulan Bintang 0 Ujang Nursamsu foto Ujang Nursamsu
60 Kab. Banjar 4 Partai Bulan Bintang 0 Eko Bahrin Susanto foto Eko Bahrin Susanto
61 Kab. Banjar 4 Partai Bulan Bintang 0 Erlidayanti foto Erlidayanti
62 Kab. Banjar 4 Partai Bulan Bintang 0 Rusdiana foto Rusdiana
63 Kab. Banjar 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Djawardi foto Djawardi
64 Kab. Banjar 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Endah Sulistea Reni foto Endah Sulistea Reni
65 Kab. Banjar 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Apriana foto Apriana
66 Kab. Banjar 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Ali Mansyur foto Ali Mansyur
67 Kab. Banjar 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Derwana Farmei Golles JN foto Derwana Farmei Golles JN
68 Kab. Banjar 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Ihsan foto Ihsan